Strona internetowa osiedla KOLONIA JASNA

/assets/img/slider/default.jpg

Budowa oświetlenia przy ul. Gwiaździstej w Pszczynie

Poniedziałek, 15 Maj 2017

W środę 10 maja br. rozpoczęła się realizacja zadania pn. "Budowa sieci kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego przy ul. Gwiaździstej w Pszczynie".

Celem niniejszego zadania jest dobudowa czterech nowych słupów oświetleniowych i wymiana dwóch słupów istniejących w celu zapewnienia oświetlenia ulicy Gwiaździstej. Istniejące słupy oświetleniowe są w złym stanie technicznym, oprawy nie nadają się do eksploatacji. Zaprojektowano słupy oświetleniowe aluminiowe typu SAL4 o wysokości 4m wraz z oprawą oświetlenia ulicznego typu LED36 Iskra - moc maksymalna oprawy 39W.

Zakres robót obejmuje:
- montaż fundamentów prefabrykowanych,
- montaż 6 słupów oświetleniowych,
- montaż przepustów,
- ułożenie linii kablowych niskiego napięcia typu YAKXS 4x35mm² (zasilanie oświetlenia),
- ułożenie taśmy ostrzegawczej,
- wciągnięcie przewodów YDY 3x2,5mm² do słupów oświetleniowych, wysięgników, opraw
- montaż wysięgników,
-montaż opraw oświetlenia ulicznego,
- montaż złączy bezpiecznikowych
- montaż uziomów poziomych (bednarki),
- wykonanie przewiertów
- zabudowa odgromnika na słupie,
- uzupełnienie wkładek bezpiecznikowych,
- wykonanie pomiarów i badań.

Mieszkańcy ulicy Gwiaździstej od kilku lat, wielokrotnie na zebraniach Ogólnych Mieszkańców zwracali uwagę na panujące ciemności w tym zakątku naszego osiedla - przy ulicy znajduje się 29 domów. Wracający wieczorem do domów zarówno dzieci jak i osoby starsze nie czują się bezpiecznie i komfortowo w takich warunkach. Mając ograniczoną widoczność, potykają się o nierówności i wyrwy znajdujące się w asfalcie. Mieszkańcy także zwracają uwagę, iż nieoświetlona ulica stwarza sprzyjające warunki dla złodziei - na osiedlu notuje się coraz więcej włamań.

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Zarząd osiedla Kolonia Jasna w 2016 r. podjął uchwałę o zabezpieczeniu środków finansowych będących w dyspozycji osiedla w wysokości 3 510,00 na wykonie projektu oświetlenia ul. Gwiaździstej w Pszczynie.

Natomiast budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Gwiaździstej jest realizowana w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Fot. Arkadiusz Gardiasz

KONTAKT info

Arkadiusz Gardiasz

Przewodniczący Zarządu osiedla

Radny Rady Miejskiej

tel. 509 108 193

 

mł. asp. Robert Sojka

Osiedle Kolonia Jasna – dzielnicowy

tel. 727 032 489, (32) 44-93-263

 

Marek Szklorz

Radny Rady Miejskiej

tel. 600 334 588


2015-07::1437134095-powiat.jpg2015-07::1437134192-pszczyna.jpg